Domov:
|| Odbojkarska liga » 2011/2012 » Pravila »

06.09.2011
Tekmovalna pravila za sezono 2011/2012

1. člen
(splošna načela in igralna pravila)

Liga se igra v skladu z Uradnimi pravili odbojkarske igre za obdobje 2005-2008 v kolikor ni v nadaljevanju zapisano drugače.

2. člen
(igrišče)

V rednem delu tekmovanja se tekme igrajo na vseh treh tretjinah telovadnice (spuščene zavese). Tekme v končnici pa se igrajo na osrednjem igrišču. Višina mreže je 2,38 m (5 cm nižje od moške mreže in 14 cm višje od ženske mreže). Višino mreže merimo na sredini igrišča. Skrajna konca mreže (nad stranskima črtama) ne smeta presegati določene višine za več kot 2 cm. Igrišče omejujeta tudi dve anteni na vsaki strani mreže (nad stranskima črtama).

3. člen
(sojenje)

Sodijo delegirani sodniki (v skladu z uradnimi odbojkarskimi pravili).
V kolikor se bo za sojenje prijavilo premalo sodnikov, lahko organizator začasno (do prijave dodatnih sodnikov) uvede naslednji sistem sojenja:

 • za nekaj tekem mora sodnika zagotoviti ekipa, ki jo določi organizator;
 • ekipe, ki ne bodo zagotovile sodnika (ta je lahko tudi iz druge ekipe) za posamezno tekmo, bodo “kaznovane” z odvzemom ene točke.

4. člen
(zmaga)

Zmaga ekipa, ki prej osvoji dva niza. Prva dva niza osvoji ekipa, ki si prej priigra 25 točk z dvema točkama razlike.
Tretji odločilni niz osvoji ekipa, ki si prej priigra 15 točk z dvema točkama razlike. Pred morebitnim tretjim nizom je potrebno ponovno izvesti žreb, ki določi pravico do servisa ali izbire igrišča. Ko prva ekipa osvoji osmo točko tretjega seta je potrebno zamenjati igralni površini.

5. člen
(točkovanje)

Glede na rezultat posamezne tekme si ekipa pridobi točke za skupni seštevek po naslednjem ključu:

 • zmaga brez izgubljenega niza (2:0) = 3 točke
 • zmaga z 1. izgubljenim nizom (2:1) = 2 točki
 • poraz z 1. dobljenim nizom (1:2) = 1 točka
 • poraz brez dobljenega brez (0:2) = 0 točk

6. člen
(sistem tekmovanja – redni del)

Redni del lige se bo odigral po dvokrožnem ligaškem sistemu.

V prvem delu se bodo ekipe razdelile v tri skupine (trije nosilci + žreb), kjer bodo ekipe odigrala po eno tekmo z ekipami v isti skupini.

V drugem delu tekmovanja se bodo ekipe razdelile v dve novi skupini.
V “močnejšo” skupino se bodo uvrstile prve 4 ekipe iz vsake skupine in ena najboljša 5. uvrščena ekipa. Za najboljšo 5. uvrščeno ekipo se smatra ekipa z največ točkami. Če bodo imele ekipe enako število točk, se kot naslednji kriterij upošteva razlika v točkah do 4. mesta. Če tudi tako ne bo moč določiti najboljše ekipe, bo o uvrstitvi v “močnejšo” skupino odločal žreb.

7. člen
(sistem tekmovanja – zaključni turnir)

Na zaključnem turnirju se bo pomerilo 12 najboljših ekip rednega dela lige.
Na zaključni turnir se bo tako neposredno uvrstilo prvih 9 ekip iz “močnejše” skupine in najboljša ekipa iz “lažje” skupine. Za preostali dve mesti se bodo na kvalifikacijski tekmi pomerile:

 • 10. ekipa iz “močnejše” skupine proti 3. ekipi iz “lažje” skupine,
 • 11. ekipa iz “močnejše” skupine proti 2. ekipi iz “lažje” skupine.

V primeru izenačenega števila točk se za razvrstitev upoštevajo medsebojne tekme izenačenih ekip. Če se tudi na ta način ne bo dalo določiti vrstnega reda v skupini, bo o razvrstitvi odločil žreb (organizator se lahko s kapetanoma ekip dogovori tudi za dodatno tekmo, ki bo odločala o napredovanju).

Zaključni turnir se bo odigral po dvokrožnem turnirskem sistemu (repasage).

8. člen
(kapetan ekipe)

Kapetana ekipe pred vsako posamezno tekmo določi ekipa sama.
Pred vsako tekmo mora kapetan ekipe izpolniti seznam nastopajočih (e-zapisnik).
Kapetan ekipe je dolžan sodelovati pri žrebu za prvo žogo oz. izbiro strani igranja in je izmed vseh igralcev v ekipi edini, ki mu je dovoljeno pogovarjanje s sodnikom.
Kapetan mora poskrbeti za to, da je nekdo iz njegove ekipe prisoten na sestankih predstavnikov ekip, ki jih skliče organizator z objavo na tej spletni strani.

9. člen
(sestava ekipe)

V ekipi je za ligo lahko prijavljenih največ 15 igralcev in igralk.
V vsaki ekipi mora biti prijavljena vsaj ena polnoletna oseba.
Do začetka drugega dela tekmovanja lahko ekipe poljubno dopolnjujejo seznam igralcev. Po tem datumu nove prijave ne bodo več mogoče.
V kolikor igralec ali igralka še ni nastopil na ligi, ga ekipa lahko odjavi iz svoje ekipe. Odjavljen igralec ali igralka se lahko registrira za drugo ekipo.

10. člen
(podatki o igralcih)

Za prijavo in igranje igralca ali igralke so obvezni naslednji podatki: ime in priimek, kraj bivanja, rojstni datum in fotografija.
Ime, priimek in fotografija bodo objavljeni tudi na spletni strani Društva prijateljev športa.

11. člen
(omejitve pri sestavi ekipe)

V ekipi ne sme biti igralcev in igralk, ki so kadarkoli v sezoni 2011/2012 registrirani za katerokoli ekipo pod okriljem OZS ali pod okriljem katerekoli druge nacionalne odbojkarske zveze.
Poleg tega v ekipi ne sme biti:

 • igralcev, ki so bili po sezoni 2006/2007 kadarkoli registrirani za katerokoli 1-ligaško moško ekipo pod okriljem OZS ali pod okriljem katerekoli druge nacionalne odbojkarske zveze;
 • igralcev, ki so bili po sezoni 2007/2008 kadarkoli registrirani za katerokoli 2-ligaško moško ekipo pod okriljem OZS ali pod okriljem katerekoli druge nacionalne odbojkarske zveze;
 • igralcev, ki so bili po sezoni 2008/2009 kadarkoli registrirani za katerokoli 3-ligaško moško ekipo pod okriljem OZS ali pod okriljem katerekoli druge nacionalne odbojkarske zveze;
 • igralk, ki so bile po sezoni 2008/2009 kadarkoli registrirane za katerokoli 1-ligaško žensko ekipo pod okriljem OZS ali pod okriljem katerekoli druge nacionalne odbojkarske zveze;
 • igralk, ki so bile po sezoni 2009/2010 kadarkoli registrirane za katerokoli 2-ligaško žensko ekipo pod okriljem OZS ali pod okriljem katerekoli druge nacionalne odbojkarske zveze.

V kolikor je igralec in igralka igral v EL-TT odbojkarski ligi 2010/2011 v skladu z lanskoletnimi omejitvami pri sestavi ekipe, lahko igra tudi v letošnji odbojkarski ligi (tudi, če bi ob tem prišlo do kršitve drugega odstavka tega člena pravil). Ekipe morajo o igranju teh igralcev in igralk pisno obvestiti organizatorja lige.

12. člen
(zamujanje)

V kolikor ekipa zamudi eno (1) minuto na posamezno tekmo, izgubi prvi niz z rezultatom 25:0.
V kolikor ekipa zamudi pet (5) minut, izgubi tudi drugi niz z rezultatom 25:0 in tekmo z rezultatom 2:0.

Za zamujanje se ne šteje, če ekipa igra na katerem od preostalih igrišč.
Za zamujanje se ne šteje, če igralec ekipe še sodi na enem izmed preostalih igrišč.
Če je ekipa prisotna v dvorani, ni pa še prisotna na igrišču, in sta o zamudi pravočasno obveščena kapetan nasprotne ekipe in sodnik, lahko sodnik določi nov rok za pričetek tekme.

13. člen
(igranje z manj kot 6. igralci – redni del)

Ekipe morajo imeti na igrišču vedno vsaj štiri igralce in igralke, sicer se tekma prekine, zmaga pa gre ekipi, ki je popolna.
Na igrišču so lahko istočasno največ štirje moški igralci.
Glede na število žensk v ekipi bodo ekipam dodeljene kazenske točke (t.j. bonus točke za nasprotno ekipo):

 • 0 žensk = -15 točk
 • 1 ženska = -8 točk
 • 2 ali več žensk = 0 točk

V zadnjem nizu je število teh točk prepolovljeno, zaokroženo navzdol:

 • 0 žensk = -7 točk
 • 1 ženska = -4 točk
 • 2 ali več žensk = 0 točk

14. člen
(igranje z manj kot 6. igralci – zaključni turnir)

Ekipe, ki se bodo uvrstile v zaključni turnir, bodo morale tam obvezno nastopiti s šestimi igralci (sicer se tekma zaključi/prekine, zmaga pa gre ekipi, ki je popolna).
Na finalu bodo lahko nastopili le igralci, ki so igrali na vsaj 5-ih tekmah rednega dela lige.
Tudi morebitne kvalifikacijske tekme štejejo med tekme zaključnega turnirja in za njih veljajo pravila iz tega člena pravil.

15. člen
(poškodbe)

V kolikor med setom pride do poškodbe ženske igralke in je ekipa ne more zamenjati z redno ali izredno menjavo (v primeru poškodbe, lahko igralko menja tudi igralka, ki ima že opravljeno zaključeno menjavo), gre nasprotni ekipi pribitek točk po naslednjem ključu:

 • ekipa brez počkodovanje igralke ima 05 točk ali manj = +8 točk
 • ekipa brez počkodovanje igralke ima 10 točk ali manj = +6 točk
 • ekipa brez počkodovanje igralke ima 15 točk ali manj = +4 točke
 • ekipa brez počkodovanje igralke ima 20 točk ali manj = +2 točki
 • ekipa brez počkodovanje igralke ima več kot 20 točk = +0 točk

Število točk ekipe, ki se ji poškoduje igralka, nima vpliva na zgornje pribitke.
Zzgornje pravilo velja tako v primeru, ko na igrišču ostane le ena ženska, kot tudi, če na igrišču ne ostane nobena ženska (kazenskje točke se seštevajo).
Tudi v tem primeru velja, da morajo biti na igrišči najmanj štirje igralci in igralke!

16. člen
(kazni za igranje z neregistriranimi igralci)

Ekipe, ki bodo igrale z igralci oz. igralkami, ki niso registrirani za njihovo ekipo bodo kaznovane z odvzemom dveh točk in izgubo vseh tekem, na katerih so le-ti nastopili, z rezultatom 0:25 in 0:25.
Tako izgubljene tekme in pridobljene kazenske točke ne vplivajo na že opravljeno razvrstitev na “boljše” in “slabše” ekipe.

17. člen
(kazni za igranje v drugih ekipah)

Ekipe, katerih igralci oz. igralke bodo igrale za drugo ekipo, bodo kaznovane z odvzemom dveh točk.
Tako pridobljene kazenske točke ne vplivajo na že opravljeno razvrstitev na “boljše” in “slabše” ekipe.

18. člen
(kazni za igranje z registriranimi igralci)

Ekipe, ki bodo igrale z igralci oz. igralkami, ki so registrirani v nasprotju s 11. ČLENOM teh pravil, bodo kaznovane z odvzemom desetih točk in izgubo vseh tekem, na katerih so le-ti nastopili, z rezultatom 0:25 in 0:25.
Tako izgubljene tekme in pridobljene kazenske točke ne vplivajo na že opravljeno razvrstitev na “boljše” in “slabše” ekipe.

19. člen
(disciplinske kazni – kartoni)

RUMEN karton – odvzem točke:
Razen odvzema točke, ni dodatnih kazni za igralca ali igralko.

RDEČ karton – izključitev za tekoči set brez odvzema točke:
Razen izključitve za tekoči set, ni dodatnih kazni za igralca ali igralko.
V kolikor igralca ni moč zamenjati v skladu s pravili, se ekipo razglasi za nepopolno in izgubi tekoči set!

RDEČ+RUMEN karton – izključitev iz igre (za tekoči in vse preostale sete):
V kolikor igralec na tekmi prejme RDEČ+RUMEN karton, ne sme nastopiti na naslednjih dveh tekmah njegove ekipe (tudi če je ena tekma še isti dan ali če ima ekipa v naslednjem krogu samo eno tekmo).
V kolikor igralca ni moč zamenjati v skladu s pravili, se ekipo razglasi za nepopolno in izgubi tekoči set!

20. člen
(odgovornost)

Vsi igralci in igralke nastopajo na lastno odgovornost oz. na odgovornost predstavnikov ekipe in v času prireditve s strani organizatorja niso zavarovani.

21. člen
(reševanje sporov)

O vseh sporih razsoja organizator v skladu s temi pravili.
V kolikor sporna situacija ni opredeljena v teh pravilih ali je potrebna interpretacija pravil, o sporu in interpretaciji pravil presoja organizator po lastni presoji v duhu “dobrega gospodarja” (fair play, pravičnost, enakopravnost itn.).

22. člen
(pravice do spremembe)

Organizator si pridržuje pravico so spremembe in dopolnitve pravil.


Spremembe lahko spremljate preko RSS 2.0 novic.6. komenški pentatlon 7. Komenški pentatlon 8. Komenški Pentatlon Avto Car Bortega Burin Yachting Club BVFG certi.si Dajmedol Debitel ekipa DPŠ EL-TT Fresh Gorenjski Popotnik Gorje Il Pivo Isto dobr Kifeljci Klappa Klimatizacija Klemenčič Kransterdam Mik Mik Mix Odtrganci Pentatlon Picerija Hram Gorjan Piskrčki PLAMTEX INT Pokal Komenda Pokal Komende 2022 Predelave-vozil.si Sekvoje Servetkarji SRC INFONET Systemiq Tazadni Teleport uTabla Vet4Pet Zasilni izhod ŠD Povž ŠD Preserje ŠD Preserje JUNIOR Ženske dvojice ženski odbojkarski turnir