Domov:
|| DPŠ » tekmovalna pravila »

25.03.2014
Tekmovalna pravila – Dodgeball turnir, tekma…

O DODGEBALL-U PRI DPŠ

Dodgeball je igra z žogami, ki je zelo podobna igri “Med dvema ognjema”, le da je veliko bolj zanimiva:). Ker za igro Dodgball ni pravil, ki bi veljala globalno, smo pravila določili sami glede na okolje (v ŠD Komenda) in potrebe (zabava in morebitna organizacija turnirjev) društva.

Uradna žoga DPŠ tekmovanj je žoga »Mikasa DGB850 Dodgeball«.
Glede na variacijo tekme/tekmovanja te žoge občasno kombiniramo z žogami »Rhino Skin 6″ Dodgeball«.

DEFINICIJE

 1. Žoga je ŽIVA, če jo igralec nasprotnega moštva vrže preko sredinske črte in se še ni dotaknila tal, stropa, stene ali drugih predmetov ob igrišču. Žoga, ki se odbije od igralca je ŽIVA (kot zadetek ali kot blok) vse dokler ne postane PASIVNA (lahko kot ŽIVA žoga poleti tudi nazaj na nasprotnikovo polovico).
 2. Žoga je PASIVNA, ko se dotakne tal, stropa, stene ali drugih predmetov ob igrišču. Žoga, ki jo ima igralec v svojih rokah je pasivna, dokler je ne vrže preko sredinske črte.
 3. Žoga je BLOKIRANA, če igralec s PASIVNO žogo v roki odbije ŽIVO žogo in pri tem ne izgubi posesti nad PASIVNO žogo v roki. BLOKIRANA žoga je še vedno ŽIVA žoga, dokler ne postane PASIVNA.
  Igralec, ki je uspešno blokiral ŽIVO žogo lahko izpusti PASIVNO žogo iz rok in:
  • ujame BLOKIRANO žogo predno le-ta postane PASIVNA in s tem izloči igralca, ki je žogo vrgel,
  • ne ujame BLOKIRANE žoge in je s tem izločen iz igre.
 1. Žoga je UJETA, če jo ima igralec v popolni oblasti predno postane PASIVNA. Igralec lahko ŽIVO žogo lovi samo znotraj igrišča. Če igralec uspešno ujame žogo s tem:
  • izloči igralca nasprotne ekipe, ki je žogo vrgel,
  • izloči igralca nasprotne ekipe, ki je žogo uspešno blokiral.
 1. Igralec je IZLOČEN, če:
  • prestopi sredinsko črto (dotik sredinske črte šteje kot prestop),
  • z obema nogama stoji izven igrišča (ena noga mora biti v celoti znotraj igrišča),
  • pride v stik z ŽIVO žogo in le ta postane PASIVNA (če je žoga po dotiku UJETA, igralec ni izločen),
  • BLOKIRA živo žogo in jo po tem ujame igralec nasprotnega moštva,
  • nasprotnik UJAME njegovo ŽIVO žogo,
  • prejme rdeč ali rumen+rdeč karton.

 

TEKMOVALNA PRAVILA DODGEBALL (turnir, tekma itn.)

1. člen
(cilje igre)

CILJ igre je izločiti vse igralce nasprotnega moštva.

2. člen
(začetni naval)

Pred začetkom vsakega niza se šest žog postavi ob sredinsko črto, po tri na vsako polovico igrišča.

Igralci se postavijo za zadnjo črto in ob sodniškem žvižgu stečejo po žoge.

Preden ekipe skušajo z žogami izločiti igralce nasprotne ekipe, se morajo žoge vrniti za črto napada, ki se nahaja 3m od sredinske črte. Igralci lahko žoge sami prenesejo preko napadalne črte, lahko pa žogo tudi podajo svojim soigralcem.

3. člen
(igrišče)

V rednem delu tekmovanja se tekme igrajo na vseh treh tretjinah telovadnice (spuščene zavese). Igrišče meri 18×9 m (odbojkarsko igrišče) in je ločeno na dve polovici s sredinsko črto.

Igralec, ki po začetnem navalu stopi z obema nogama izven igrišča, je izločen iz igre.

Izločeni igralci in zamenjave lahko žoge izven igrišča vračajo v polje po tleh (ne smejo pa jih podajati soigralcem).

4. člen
(sojenje)

Sodijo delegirani sodniki.
V kolikor se bo za sojenje prijavilo premalo sodnikov, lahko organizator začasno (do prijave dodatnih sodnikov) uvede naslednji sistem sojenja:

 • za nekaj tekem mora sodnika zagotoviti ekipa, ki jo določi organizator;
 • ekipe, ki ne bodo zagotovile sodnika (ta je lahko tudi iz druge ekipe) za posamezno tekmo, bodo “kaznovane” z odvzemom ene točke.

Sodniške odločitve so dokončne (lahko pa sodnik po lastni presoji odločitev spremeni).

5. člen
(zmaga)

Zmaga ekipa, ki prej osvoji dva niza. Za osvojitev niza se šteje:

 • če ekipa v 7-ih minutah igre izloči vse igralce nasprotnega moštva,
 • če ima ekipa po 7-ih minutah igre na igrišču več igralcev od nasprotnega moštva.

Če imata po 7-ih minutah igre obe ekipi na igrišču enako število igralcev, se tekma z največ tremi igralci na vsaki strani nadaljuje do prvega IZLOČENEGA igralca.

6. člen
(točkovanje)

Glede na rezultat posamezne tekme si ekipa pridobi točke za skupni seštevek po naslednjem ključu:

 • zmaga brez izgubljenega niza (2:0) = 3 točke
 • zmaga z 1. izgubljenim nizom (2:1) = 2 točki
 • poraz z 1. dobljenim nizom (1:2) = 1 točka
 • poraz brez dobljenega brez (0:2) = 0 točk

Glede na sistem tekmovanja se za končno uvrstitev lahko upoštevajo samo zmage po naslednjem ključu:

 • zmaga = 2 točki
 • poraz = 1 točka
 • tekma brez boja = 0 točk

7. člen
(sistem tekmovanja – redni del)

Sistem tekmovanja je določen pred začetkom tekme oz. tekmovanja.

V primeru izenačenega števila točk se za razvrstitev upoštevajo medsebojne tekme izenačenih ekip. Če se tudi na ta način ne bo dalo določiti vrstnega reda v skupini, bo o razvrstitvi odločil žreb (organizator se lahko s kapetanoma ekip dogovori tudi za dodatno tekmo, ki bo odločala o napredovanju).

8. člen
(sistem tekmovanja – zaključni del)

Sistem tekmovanja je določen pred začetkom tekme oz. tekmovanja.

9. člen
(kapetan ekipe)

Kapetana ekipe pred vsako posamezno tekmo določi ekipa sama.
Pred vsako tekmo mora kapetan ekipe izpolniti seznam nastopajočih (e-zapisnik).
Kapetan ekipe je dolžan sodelovati pri žrebu za izbiro strani igranja in je izmed vseh igralcev v ekipi edini, ki mu je dovoljeno pogovarjanje s sodnikom.
Kapetan mora poskrbeti za to, da je nekdo iz njegove ekipe prisoten na sestankih predstavnikov ekip, ki jih skliče organizator z objavo na tej spletni strani.

10. člen
(sestava ekipe)

V ekipi je za ligo lahko prijavljenih največ 12 igralcev in igralk.
V vsaki ekipi mora biti prijavljena vsaj ena polnoletna oseba.
Do začetka tekmovanja lahko ekipe poljubno dopolnjujejo seznam igralcev. Po začetku tekmovanja nove prijave ne bodo več mogoče.

11. člen
(podatki o igralcih)

Za prijavo in igranje igralca ali igralke so obvezni naslednji podatki: ime in priimek, kraj bivanja, rojstni datum in fotografija.
Ime, priimek in fotografija bodo objavljeni tudi na spletni strani Društva prijateljev športa.

12. člen
(omejitve pri sestavi ekipe)

Omejitev pri sestavi ekip ni. Vse mladoletne osebe morajo ob registraciji predložiti tudi dovoljenje staršev ali pooblaščene osebe.

13. člen
(zamujanje)

V kolikor ekipa zamudi eno (1) minuto na posamezno tekmo, izgubi prvi niz z rezultatom 3:0.
V kolikor ekipa zamudi pet (5) minut, izgubi tudi drugi niz z rezultatom 3:0 in tekmo z rezultatom 2:0.

Za zamujanje se ne šteje, če ekipa igra na katerem od preostalih igrišč.
Za zamujanje se ne šteje, če igralec ekipe še sodi na enem izmed preostalih igrišč.
Če je ekipa prisotna v dvorani, ni pa še prisotna na igrišču, in sta o zamudi pravočasno obveščena kapetan nasprotne ekipe in sodnik, lahko sodnik določi nov rok za pričetek tekme.

14. člen
(igranje z manj kot 6. igralci)

Ekipe morajo niz začeti z vsaj štirimi igralci in igralkami, sicer se tekma prekine, zmaga pa gre ekipi, ki je popolna.
Posamezen niz lahko začne največ šest igralcev in igralke.

15. člen
(poškodbe)

V kolikor med setom pride do poškodbe igralca, ga ekipa lahko zamenja z drugim igralcem (tudi z igralcem, ki je bil v istem nizu že izločen iz igre). Poškodovan igralec v istem dnevu ne sme več nastopiti na preostalih tekmah (v izogib morebitnim manipulacijam).

16. člen
(kazni za igranje z neregistriranimi igralci)

Ekipe, ki bodo igrale z igralci oz. igralkami, ki niso registrirani za njihovo ekipo bodo kaznovane z odvzemom dveh točk in izgubo vseh tekem, na katerih so le-ti nastopili, z rezultatom 0:3 in 0:3.

17. člen
(kazni za igranje v drugih ekipah)

Ekipe, katerih igralci oz. igralke bodo igrale za drugo ekipo, bodo kaznovane z odvzemom dveh točk.
Tako pridobljene kazenske točke ne vplivajo na že opravljeno razvrstitev na “boljše” in “slabše” ekipe.

18. člen
(disciplinske kazni – kartoni)

RUMEN karton – opomin:

 • Ekipa prejme rumen karton:
  • če se vse žoge več kot 10 sekund nahajajo na njeni polovici igrišča;
  • če izločeni in rezervni igralci žogo podajo igralcem na igrišču – lahko pa (in je celo zaželeno) žogo po tleh pošljejo nazaj na igrišče.
 • Igralec prejme rumen karton:
  • če ima več kot 5 sekund v posesti dve ali več žog,
  • če z ŽIVO žogo zadane stoječega igralca nasprotne ekipe v glavo.

RDEČ karton – izključitev igralca za tekoči niz:

 • Ekipa prejme rdeč karton:
  • če bi morala prejeti rumen karton, pa je v istem nizu že prejela en rumen karton (ekipa lahko sama izbere igralca, ki bo zapustil igrišče, sicer igralca določi sodnik)
 • Igralec prejme rdeč karton:
  • če bi moral prejeti rumen karton, pa je v istem nizu že prejel en rumen karton

RDEČ+RUMEN karton – izključitev iz igre (za tekoči in vse preostale nize):

 • V kolikor igralec na tekmi prejme RDEČ+RUMEN karton, ne sme nastopiti na naslednjih dveh tekmah njegove ekipe (tudi, če je ena tekma še isti dan ali če ima ekipa v naslednjem krogu samo eno tekmo).
 • Igralec prejme rumen+rdeč karton:
  • če se, kljub opozorilom s strani sodnika, vede neprimerno.

19. člen
(odgovornost)

Vsi igralci in igralke nastopajo na lastno odgovornost oz. na odgovornost predstavnikov ekipe in v času prireditve s strani organizatorja niso zavarovani.

20. člen
(reševanje sporov)

O vseh sporih razsoja organizator v skladu s temi pravili.
V kolikor sporna situacija ni opredeljena v teh pravilih ali je potrebna interpretacija pravil, o sporu in interpretaciji pravil presoja organizator po lastni presoji v duhu “dobrega gospodarja” (fair play, pravičnost, enakopravnost itn.).

21. člen
(pravice do spremembe)

Organizator si pridržuje pravico so spremembe in dopolnitve pravil.


Spremembe lahko spremljate preko RSS 2.0 novic.6. komenški pentatlon 7. Komenški pentatlon 8. Komenški Pentatlon Avto Car Bortega Burin Yachting Club BVFG certi.si Dajmedol Debitel ekipa DPŠ EL-TT Fresh Gorenjski Popotnik Gorje Il Pivo Isto dobr Kifeljci Klappa Klimatizacija Klemenčič Kransterdam Mik Mik Mix Odtrganci Pentatlon Picerija Hram Gorjan Piskrčki PLAMTEX INT Pokal Komenda Pokal Komende 2022 Predelave-vozil.si Sekvoje Servetkarji SRC INFONET Systemiq Tazadni Teleport uTabla Vet4Pet Zasilni izhod ŠD Povž ŠD Preserje ŠD Preserje JUNIOR Ženske dvojice ženski odbojkarski turnir