Domov:
|| Odbojkarska liga » 2016/2017 » Pravila »

02.08.2016
Tekmovalna pravila – PLAMTEX INT odbojkarska liga 2016/2017

1. člen
(splošna načela in igralna pravila)

Liga se igra v skladu z novimi Uradnimi pravili odbojkarske igre za obdobje 2015-2016 v kolikor ni v nadaljevanju zapisano drugače (dotik mreže je napaka;).

2. člen
(igrišče)

V rednem delu tekmovanja se tekme igrajo na vseh treh tretjinah telovadnice (spuščene zavese). Tekme v končnici pa se igrajo na osrednjem igrišču. Višina mreže je 2,38 m (5 cm nižje od moške mreže in 14 cm višje od ženske mreže). Višino mreže merimo na sredini igrišča. Skrajna konca mreže (nad stranskima črtama) ne smeta presegati določene višine za več kot 2 cm. Igrišče omejujeta tudi dve anteni na vsaki strani mreže (nad stranskima črtama).

3. člen
(sojenje)

Sodijo delegirani sodniki (v skladu z uradnimi odbojkarskimi pravili).
V kolikor se bo za sojenje prijavilo premalo sodnikov, lahko organizator začasno (do prijave dodatnih sodnikov) uvede naslednji sistem sojenja:

 • za nekaj tekem mora sodnika zagotoviti ekipa, ki jo določi organizator;
 • ekipe, ki ne bodo zagotovile sodnika (ta je lahko tudi iz druge ekipe) za posamezno tekmo, bodo “kaznovane” z odvzemom ene točke.

4. člen
(zmaga)

Zmaga ekipa, ki prej osvoji dva niza. Prva dva niza osvoji ekipa, ki si prej priigra 25 točk z dvema točkama razlike.
Tretji odločilni niz osvoji ekipa, ki si prej priigra 15 točk z dvema točkama razlike. Pred morebitnim tretjim nizom je potrebno ponovno izvesti žreb, ki določi pravico do servisa ali izbire igrišča. Ko prva ekipa osvoji osmo točko tretjega seta je potrebno zamenjati igralni površini.

5. člen
(točkovanje)

Glede na rezultat posamezne tekme si ekipa pridobi točke za skupni seštevek po naslednjem ključu:

 • zmaga brez izgubljenega niza (2:0) = 3 točke
 • zmaga z 1. izgubljenim nizom (2:1) = 2 točki
 • poraz z 1. dobljenim nizom (1:2) = 1 točka
 • poraz brez dobljenega brez (0:2) = 0 točk

6. člen
(sistem tekmovanja – redni del)

V rednem delu ekipe ne bodo razdeljene v skupine in se bodo ekipe med seboj pomerile vsaka z vsako (1x).

V finale se bo uvrstilo 12 najboljših ekip rednega dela.

V primeru izenačenega števila točk se za razvrstitev upoštevajo medsebojne tekme izenačenih ekip. Če se tudi na ta način ne bo dalo določiti vrstnega reda v skupini, bo o razvrstitvi odločil žreb (organizator se lahko s kapetanoma ekip dogovori tudi za dodatno tekmo, ki bo odločala o napredovanju).

7. člen
(sistem tekmovanja – zaključni turnir)

Zaključni turnir se bo odigral po dvokrožnem sistemu (repasage) s postavljenimi nosilci glede na razvrstitev po rednem delu tekmovanja.

8. člen
(kapetan ekipe)

Kapetana ekipe pred vsako posamezno tekmo določi ekipa sama.
Pred vsako tekmo mora kapetan ekipe izpolniti seznam nastopajočih (e-zapisnik).
Kapetan ekipe je dolžan sodelovati pri žrebu za prvo žogo oz. izbiro strani igranja in je izmed vseh igralcev v ekipi edini, ki mu je dovoljeno pogovarjanje s sodnikom.
Kapetan mora poskrbeti za to, da je nekdo iz njegove ekipe prisoten na sestankih predstavnikov ekip, ki jih skliče organizator z objavo na tej spletni strani.

9. člen
(sestava ekipe)

V ekipi je za ligo lahko prijavljenih največ 15 igralcev in igralk.
V vsaki ekipi mora biti prijavljena vsaj ena polnoletna oseba.
Do 1.1.2017 lahko ekipe poljubno dopolnjujejo seznam igralcev. Po tem datumu nove prijave ne bodo več mogoče.
V kolikor igralec ali igralka še ni nastopil na ligi, ga ekipa lahko odjavi iz svoje ekipe. Odjavljen igralec ali igralka se lahko registrira za drugo ekipo.

10. člen
(podatki o igralcih)

Za prijavo in igranje igralca ali igralke so obvezni naslednji podatki: ime in priimek, kraj bivanja, rojstni datum in fotografija.
Ime, priimek in fotografija bodo objavljeni tudi na spletni strani Društva prijateljev športa zato morajo vsi igralci in igralke izpolniti izjavo o uporabi teh podatkov.

11. člen
(omejitve pri sestavi ekipe)

V ekipi ne sme biti igralcev in igralk, ki so kadarkoli v sezoni 2016/2017 registrirani za katerokoli ekipo pod okriljem OZS ali pod okriljem katerekoli druge nacionalne odbojkarske zveze.
Poleg tega v ekipi ne sme biti:

 • igralcev, ki so bili po sezoni 2011/2012 kadarkoli registrirani za katerokoli 1-ligaško moško ekipo pod okriljem OZS ali pod okriljem katerekoli druge nacionalne odbojkarske zveze;
 • igralcev, ki so bili po sezoni 2013/2014 kadarkoli registrirani za katerokoli 2-ligaško moško ekipo pod okriljem OZS ali pod okriljem katerekoli druge nacionalne odbojkarske zveze;
 • igralcev, ki so bili po sezoni 2014/2015 kadarkoli registrirani za katerokoli 3-ligaško moško ekipo pod okriljem OZS ali pod okriljem katerekoli druge nacionalne odbojkarske zveze;
 • igralk, ki so bile po sezoni 2014/2015 kadarkoli registrirane za katerokoli 1-ligaško žensko ekipo pod okriljem OZS ali pod okriljem katerekoli druge nacionalne odbojkarske zveze.

12. člen
(zamujanje)

Ekipe imajo za ogrevanje največ 15 minut časa, tako da je začetek tekme:

 • največ 15 minut po tem, ko je dvoboj na sporedu (če je dvoboj na sporedu ob 14:45, se tekma začne ob 15:00);
 • največ 15 minut po tem, ko je bilo igrišče prosto za začetek ogrevanja;
 • največ 15 minut po tem, ko sta obe ekipi zaključili z igranjem na drugem igrišču;
 • največ 15 minut po tem, ko je igralec ekipe zaključil s sojenem na drugem igrišču.

V kolikor ekipa zamudi na posamezno tekmo, izgubi prvi niz z rezultatom 25:0.
V kolikor ekipa zamudi deset (10) minut, izgubi tudi drugi niz z rezultatom 25:0 in tekmo z rezultatom 2:0.

Če je ekipa prisotna v dvorani, ni pa še prisotna na igrišču, in sta o zamudi pravočasno obveščena kapetan nasprotne ekipe in sodnik, lahko sodnik določi nov rok za pričetek tekme.

13. člen
(igranje z manj kot 6. igralci – redni del)

Ekipe morajo imeti na igrišču vedno vsaj štiri igralce in igralke, sicer se tekma prekine, zmaga pa gre ekipi, ki je popolna.
Na igrišču so lahko istočasno največ štirje moški igralci.
Glede na število žensk v ekipi bodo ekipam dodeljene kazenske točke (t.j. bonus točke za nasprotno ekipo):

 • 0 žensk = -15 točk
 • 1 ženska = -8 točk
 • 2 ali več žensk = 0 točk

V zadnjem nizu je število teh točk prepolovljeno, zaokroženo navzdol:

 • 0 žensk = -7 točk
 • 1 ženska = -4 točk
 • 2 ali več žensk = 0 točk

14. člen
(igranje z manj kot 6. igralci – zaključni turnir)

Ekipe, ki se bodo uvrstile v zaključni turnir, bodo morale tam obvezno nastopiti s šestimi igralci (sicer se tekma zaključi/prekine, zmaga pa gre ekipi, ki je popolna).
Na finalu bodo lahko nastopili le igralci, ki so igrali na vsaj 5-ih tekmah rednega dela lige.
Tudi morebitne kvalifikacijske tekme štejejo med tekme zaključnega turnirja in za njih veljajo pravila iz tega člena pravil.

15. člen
(poškodbe)

V kolikor med setom pride do poškodbe ženske igralke in je ekipa ne more zamenjati z redno ali izredno menjavo (v primeru poškodbe, lahko igralko menja tudi igralka, ki ima že opravljeno zaključeno menjavo), gre nasprotni ekipi pribitek točk po naslednjem ključu:

V prvem in drugem nizu (do 25 točk):

 • ekipa brez poškodovanje igralke ima 05 točk ali manj = +8 točk
 • ekipa brez poškodovanje igralke ima 10 točk ali manj = +6 točk
 • ekipa brez poškodovanje igralke ima 15 točk ali manj = +4 točke
 • ekipa brez poškodovanje igralke ima 20 točk ali manj = +2 točki
 • ekipa brez poškodovanje igralke ima več kot 20 točk = +0 točk

V tretjem nizu (do 15 točk):

 • ekipa brez poškodovanje igralke ima 3 točke ali manj = +4 točk
 • ekipa brez poškodovanje igralke ima 6 točk ali manj = +3 točk
 • ekipa brez poškodovanje igralke ima 9 točk ali manj = +2 točke
 • ekipa brez poškodovanje igralke ima 12 točk ali manj = +1 točki
 • ekipa brez poškodovanje igralke ima več kot 12 točk = +0 točk

Število točk ekipe, ki se ji poškoduje igralka, nima vpliva na zgornje pribitke.
Zgornje pravilo velja tako v primeru, ko na igrišču ostane le ena ženska, kot tudi, če na igrišču ne ostane nobena ženska (kazenske točke se seštevajo).
Tudi v tem primeru velja, da morajo biti na igrišči najmanj štirje igralci in igralke!

16. člen
(kazni za igranje z neregistriranimi igralci)

Ekipe, ki bodo igrale z igralci oz. igralkami, ki niso registrirani za njihovo ekipo bodo kaznovane z odvzemom dveh točk in izgubo vseh tekem, na katerih so le-ti nastopili, z rezultatom 0:25 in 0:25.

17 člen
(kazni za igranje z neprijavljenimi igralci)

Ekipe, ki bodo igrale z igralci oz. igralkami, ki so registrirani za njihovo ekipo a niso vpisani na e-zapisnik posamezne tekme, bodo kaznovane z odvzemom dveh točk in izgubo vseh setov, v katerih so le-ti zaigrali, z rezultatom 0:25.

Za prijavo igralcev na posamezno tekmo je odgovoren kapetan ekipe (in ne sodnik, ki sodi tekmo!).

18. člen
(kazni za prijavo igralcev, ki niso prisotni)

Ekipe, ki bodo v e-zapisnik za posamezno tekmo vpisale igralca oz. igralko, ki nato ni prisoten na tekmi, bodo kaznovane z odvzemom dveh točk za vsakega napačno vpisanega igralca oz. igralko. Za prisotnega na tekmi se šteje tudi, če oseba sedi na tribuni ali če sodi tekmo na enem od preostalih igrišč. Kapetan ekipe mora sodnika pred začetkom tekme opozoriti, da se nekateri igralci njegove ekipe ne nahajajo na samem igrišču.

Igralec oz. igralka, ki pred začetkom prvega seta ni prisoten na tekmi in se ekipi pridruži med samo tekmo, lahko zaigra na tekmi pod naslednjimi pogoji:

 • pred začetkom tekme mora biti ta oseba vpisana v e-zapisnik – kapetan ekipe mora sodnika opozoriti, da so prijavili osebo, ki bo prišla sredi tekme;
 • igralec oz. igralka lahko zaigra šele po koncu trenutnega seta – kapetan ekipe mora ob koncu seta sporočiti sodniku, da se jim je pridružil že prijavljen igralec;
 • v primeru dogovora med kapetanoma pred začetkom tekme in v primeru poškodbe igralca oz. igralke, lahko sodnik dovoli, da igralec zaigra takoj po prihodu (sredi seta);
 • v kolikor ta igralec oz. igralka nato ni prisoten na tekmi (do konca zadnjega seta) se ekipo kaznuje v skladu s prvim odstavkom tega člena.

Organizator si pridržuje pravico (in dolžnost), da v posameznih primerih ekip ne kaznuje z odvzemom točk zaradi kršitve tega člena pravil.

19. člen
(kazni za igranje v drugih ekipah)

Ekipe, katerih igralci oz. igralke bodo igrale za drugo ekipo, bodo kaznovane z odvzemom dveh točk.

20. člen
(kazni za igranje z registriranimi igralci)

Ekipe, ki bodo igrale z igralci oz. igralkami, ki so registrirani v nasprotju s 11. ČLENOM teh pravil, bodo kaznovane z odvzemom desetih točk in izgubo vseh tekem, na katerih so le-ti nastopili, z rezultatom 0:25 in 0:25.
Tako izgubljene tekme in pridobljene kazenske točke ne vplivajo na že opravljeno razvrstitev na “boljše” in “slabše” ekipe.

Organizator si pridržuje pravico (in dolžnost), da v posameznih primerih ekip ne kaznuje z odvzemom točk zaradi kršitve tega člena pravil.

21. člen
(disciplinske kazni – kartoni)

RUMEN karton – opozorilo:
Ni dodatnih kazni za igralca ali igralko.

RDEČ karton – odvzem točke:
Razen odvzema točke, ni dodatnih kazni za igralca ali igralko.

RUMEN + RDEČ karton SKUPAJ – izključitev za tekoči set brez odvzema točke:
Razen izključitve za tekoči set, ni dodatnih kazni za igralca ali igralko.
V kolikor igralca ni moč zamenjati v skladu s pravili, se ekipo razglasi za nepopolno in izgubi tekoči set (ekipa ne more nadaljevati z manjšim številom igralcev!).

RDEČ+RUMEN karton LOČENO – izključitev iz igre (za tekoči in vse preostale sete):
V kolikor igralec na tekmi prejme RDEČ+RUMEN karton LOČENO, ne sme nastopiti na naslednjih dveh tekmah njegove ekipe (tudi če je ena tekma še isti dan ali če ima ekipa v naslednjem krogu samo eno tekmo).
V kolikor igralca ni moč zamenjati v skladu s pravili, se ekipo razglasi za nepopolno in izgubi tekoči set (ekipa ne more nadaljevati z manjšim številom igralcev!).

22. člen
(odgovornost)

Vsi igralci in igralke nastopajo na lastno odgovornost oz. na odgovornost predstavnikov ekipe in v času prireditve s strani organizatorja niso zavarovani.

23. člen
(reševanje sporov)

O vseh sporih razsoja organizator v skladu s temi pravili.
V kolikor sporna situacija ni opredeljena v teh pravilih ali je potrebna interpretacija pravil, o sporu in interpretaciji pravil presoja organizator po lastni presoji v duhu “dobrega gospodarja” (fair play, pravičnost, enakopravnost itn.).

24. člen
(pravice do spremembe)

Organizator si pridržuje pravico so spremembe in dopolnitve pravil.


Spremembe lahko spremljate preko RSS 2.0 novic.6. komenški pentatlon 7. Komenški pentatlon 8. Komenški Pentatlon Avto Car Bortega Burin Yachting Club BVFG certi.si Dajmedol Debitel ekipa DPŠ EL-TT Fresh Gorenjski Popotnik Gorje Il Pivo Isto dobr Kifeljci Klappa Klimatizacija Klemenčič Kransterdam Mik Mik Mix Odtrganci Pentatlon Picerija Hram Gorjan Piskrčki PLAMTEX INT Pokal Komenda Pokal Komende 2022 Predelave-vozil.si Sekvoje Servetkarji SRC INFONET Systemiq Tazadni Teleport uTabla Vet4Pet Zasilni izhod ŠD Povž ŠD Preserje ŠD Preserje JUNIOR Ženske dvojice ženski odbojkarski turnir